Młodzi Polacy i Niemcy wspólnie przełamywali historyczne uprzedzenia i stereotypy

2014-07-16 09:47:14

 

 

W pierwszej połowie lipca w Gromniku przebywali uczniowie z Gimnazjum w Gaimersheim w Bawarii. Pobyt młodzieży z Niemiec odbywał się w ramach wymiany polsko-niemieckiej, wspieranej przez niemiecki związek zajmujący się opieką nad grobami wojennymi.

Już od czterech lat Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku współpracuje z Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK), niemieckim związkiem zajmującym się opieką nad niemieckimi grobami wojennymi. Uczniowie wyjeżdżali na tzw. Workcamp, gdzie poznawali wspólną historię, polepszali znajomość języka obcego oraz nawiązywali nowe znajomości. Z roku na rok liczba chętnych do uczestniczenia w wyjazdach historyczno-językowych rosła. W pierwszym roku współpracy na Workcamp wyjechało 4 uczniów, w roku 2012/2013 była to już 13 osób. Osiem z nich wyruszyło do Lommel - miasta we wschodniej Belgii - śledząc losy gen. Maczka, a  pięcioro do Costermano, miejscowości położonej w północnych Włoszech.
 

Widząc zainteresowanie młodych ludzi tworzeniem wspólnej przyszłości należało pomyśleć, w jaki sposób umożliwić większej liczbie uczniów czynny udział w podobnych wydarzeniach. Za pośrednictwem VDK Niedersachsen udało się nawiązać kontakt z przedstawicielem VDK w Bawarii, który pomógł znaleźć szkołę partnerską: Gimnazjum Gaimersheim. Po wstępnych ustaleniach zakresu działań, w listopadzie 2013r doszło do wizyty przygotowawczej, na której ustalono cele oraz szczegółowy program wymiany międzyszkolnej.
 

Pomysłodawcą zorganizowania tego spotkania był nauczyciel języka niemieckiego Małgorzata Sobieraj, organizująca od lat wyjazdy uczniów na Workcamp, natomiast do realizacji projektu po stronie polskiej przyczyniła się Marzena Habas - nauczyciel języka niemieckiego oraz Maciej Rzeźnik - nauczyciel języka angielskiego i historii, przekazując uczestnikom swoją wiedzę historyczną.

 

Wymiana polsko-niemiecka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku oraz Gimnazjum w Gaimersheim odbywała się pod hasłem „Polacy i Niemcy: 100 lat od wybuchu I wojny światowej - przełamywanie uprzedzeń i stereotypów, różnorodność kulturowa”.

Wymiana uczniowska odbywająca się na terenie Gromnika trwała od 3 do 11 lipca. W projekcie wzięło udział 47 osób: po 20 uczniów z obydwu szkół oraz opiekunowie. Projekt  skierowany był do uczniów klas rówieśniczych czyli klas I ZSOiZ w Gromniku oraz 9 klasy Gimnazjum w Gaimersheim. Tematem przewodnim wymiany międzyszkolnej była 100. rocznica wybuchu I wojny światowej. Na podstawie wydarzeń historycznych uczniowie poruszali tematykę dotyczącą uprzedzeń, stereotypów, praw człowieka, wolności oraz porozumienia między narodami.

W programie uwzględniono zarówno wydarzenia historyczne, pracę na cmentarzach z I wojny światowej, zajęcia warsztatowe, jak także wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne w celu ukazania naturalnego piękna regionu Małopolski. Ważnym punktem programu był również wieczór kulturowy, na którym przedstawiciele każdego z kraju zaprezentowali tradycyjne tańce, stroje i potrawy oraz wspólne gry i zabawy wspierające przełamywanie barier językowych. Celem spotkania nie było tylko upamiętnianie wydarzeń z przeszłości ale przede wszystkim budowanie wspólnej przyszłości, wzajemnej tolerancji i szacunku. 

Uczniowie, poprzez czynny udział w zajęciach grupowych poświęconych wydarzeniom wojennym w latach 1914-1915 pogłębili wiedzę historyczną a poprzez bezpośrednią pracę na cmentarzach oddali hołd poległym. W ciągu dziewięciu mile spędzonych dni młodzież znalazła wspólne zainteresowania, poznała kulturę i zwyczaje sąsiadujących państw oraz zawiązała wspólne przyjaźnie, co w dużej mierze przyczyniło się do budowania wspólnej przyszłości bez wojen, wrogów i agresji.  

Spotkanie które miało miejsce w lipcu tego roku na terenie Gromnika to tylko część projektu zaplanowanego na dwa lata. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie ZSOiZ w Gromniku jadą z rewizytą do uczniów ze szkoły partnerskiej w Gaimersheim. Tam, podejmowani przez rodziny goszczące, będą mieli możliwość bliższego poznania kultury i zwyczajów niemieckich oraz sprawdzenia się pod kątem językowym.

Projekt ten współfinansowany jest przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieżową w Warszawie, VDK Bayern oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

 

news