Tarnowskie starostwo pomaga szukać śladów po Paderewskim

2014-08-12 09:17:09

Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach pomagał Fundacji „Ave Arte” udokumentować początkowy okres życia Ignacego Jana Paderewskiego. W tym celu wraz z przedstawicielami Fundacji był na Ukrainie, gdzie śladów po wybitnym pianiście i polityku szukano we Lwowie, Chmielniku, Kuryłówce i Żytomierzu.

Dobrze udokumentowany jest okres działalności Paderewskiego w Europie, głównie w Polsce i Szwajcarii, a także pobyt w USA, ale brakuje wielu informacji i dokumentów dotyczących początkowego okresu jego życia. Fundacja „Ave Arte”, która ściśle współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, postanowiła te braki uzupełnić. O pomoc zwróciła się do władz Powiatu Tarnowskiego, które w ostatnich latach podejmują wiele wysiłków, by upamiętnić miejsce urodzenia Paderewskiego.

W celu ułatwienia kontaktów i dotarcia do unikatowych materiałów archiwalnych na Ukrainę z przedstawicielami Fundacji pojechał Wicestarosta Mirosław Banach. – Byliśmy w Kuryłówce, gdzie Paderewski przyszedł na świat, ale śladów po nim szukaliśmy także we Lwowie, Chmielniku i Żytomierzu. Odwiedziliśmy m.in. tamtejsze muzea, uniwersytety i filharmonie – mówi Wicestarosta. – Znaleźliśmy cmentarz, a w zasadzie resztki po nim, na którym spoczywa matka wielkiego Mistrza. W zasadzie na tym cmentarzu, zupełnie zarośniętym, zachował się tylko jej grób. Pilną sprawą jest teraz znalezienie środków finansowych, aby to miejsce polskości, ważne dla kultury polskiej, ocalić od zapomnienia.

Całe poszukiwania były nagrywane na kamerę. Na zlecenie ministerstwa postaje bowiem film dokumentalny o wybitnym Polaku, którego spora część poświęcona będzie pierwszemu okresowi życia Paderewskiego.

 

news