XIV akcja honorowego krwiodawstwa odbyła się w tarnowskim Starostwie

2014-08-26 20:56:07

Zakończyła się XIV edycja akcji honorowego krwiodawstwa, którą 26 sierpnia 2014 roku, zorganizowało Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, działające przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Jak podkreśla organizator tego przedsięwzięcia, Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach, czas wakacji to okres zmożonego zapotrzebowania ten cenny dar, który można ofiarować potrzebującym.

- Wciąż zachęcamy i zapraszamy osoby, które chcą pomóc potrzebującym, aby włączyły się w akcje krwiodawcze, nie tylko te organizowane w Starostwie Powiatowym w Tarnowie -  mówi Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach.

Efekty czternastu akcji krwiodawczych w Starostwie Powiatowym to 146 litrów pozyskanego życiodajnego płynu, jakim jest krew - podsumowuje Wicestarosta.

Krew jest niezbędnym środkiem do leczenia i ratowania życia, produkcji leków i nie da się jej niczym zastąpić, ani tym bardziej wytworzyć sztucznie - tłumaczy organizator akcji.

Dodatkowym efektem jest wymiar promocyjny naszego przedsięwzięcia. Jako urząd pragniemy dać przykład i propagować ideę honorowego krwiodawstwa - dodaje Mirosław Banach.

Wśród osób, które oddały honorowo krew w Starostwie Powiatowym podczas XIV akcji krwiodawczej był Małopolski Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej Andrzej Mróz.

 

news