-->
Tarnowskie Azoty - niezwykła filmowa reklama z lat 70. o Unii, Tiereszkowej, piłce i żużlu m.in.
powiÄksz odtarzacz